Algemene verkoopvoorwaarden

Preambule

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de activiteiten van KOA KOA, bediend door de website www.kokoa.fr, namelijk:
De verkoop van een abonnementservice aan handmatige duale connotatie, educatieve en creatieve activiteiten. Deze service wordt verkocht in de vorm van een doos die op een maandelijkse kalenderbasis is verzonden aan de klant, en die hardware en instructies bevat om 2 activiteiten uit te voeren op verschillende thema's op het gebied van kunst en wetenschap.

Deze services zijn beschikbaar op de website www.kokoa.fr (hier na "de site"). De klantenservice is op elk moment per e-mail bereikbaar op het volgende adres: hallo@koakoa.fr

Het is overeengekomen dat we per doos een doos horen.

Er werd overeengekomen dat de personen die een abonnementscontract hebben aangegaan als onderdeel van de onderstaande voorwaarden die hieronder gedefinieerde voorwaarden worden verzenden, worden "klanten" genoemd.

Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op deze site in de Franse en Engelse talen en zijn toegankelijk via klanten op het moment van inschrijvingsregistratie voor een abonnement als onderdeel van de verzendservice.

De klant heeft de mogelijkheid om ze op te slaan en te printen.

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving en de Franse normen van kracht.

Deze algemene verkoopvoorwaarden bepalen de rechten en verplichtingen van KOA KOA en klanten (samen "de partijen", individueel "deel") als onderdeel van de verkoop van de service en producten aan klanten van de website www. Koakoa.fr.

Elke bestelling die op de website wordt geplaatst www.koakoa.fr neemt aan dat de acceptatie van deze algemene voorwaarden, de klant wiens cliënt erkent te hebben gelezen, heeft hen begrepen en geaccepteerd in perfecte kennis van de oorzaak.

KOA KOA behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen onder de voorwaarden van artikel X hieronder.

1 - Presentatie en contactgegevens van het bedrijf

De website www.koakoa.fr wordt gepubliceerd door het bedrijf KOA KOA SASU bij de hoofdstad van 5.000 euro waarvan het hoofdkantoor ligt 47 Rue Charles NODIER, 93310 de Pré Saint Gervais, geregistreerd in het handelsregister en bedrijven van Bobigny onder het nummer 798 386 280 en wiens intra-communautaire btw-nummer is EN 29 798386280.

Klanten kunnen contact opnemen met KOA KOA of de website www.koakoa.fr, een e-mail sturen naar het volgende adres: hallo@koakoa.fr

2 - Juridische capaciteit

Klanten verklaren belangrijk en volledig in staat te stellen.

3 - Geografisch gebied

Abonnementsproducten en -diensten worden aangeboden via de site, in twee (2) talen (Frans, Engels), in de volgende staten: Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk. Om logistieke redenen kunnen abonnementen als onderdeel van de doossteun buiten deze geografische gebieden niet in aanmerking worden genomen en worden niet vergoed in geval van geen aflevering.

4 - beschikbaarheid en toegang tot de service

Sitediensten zijn normaal gesproken 24 uur per dag toegankelijk voor klanten, 7 dagen per week en het hele jaar, behalve in geval van onderhoud, vrijwillige onderbreking of niet, ongeacht de oorzaak. In feite, onder voorbehoud van een verplichting van middelen, kan KOA KOA niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade, ongeacht de aard, wat voortvloeit uit de niet-beschikbaarheid van de diensten van de site. In geval van toegang tot de service is de hulp van de KOA KOA-aanbieding beschikbaar per e-mail op hallo@koakoa.fr.

Box Beschikbaarheid: het is overeengekomen dat de aanbiedingen op de website van KOA KOA beschikbaar zijn binnen de limieten van beschikbare voorraden. In het geval van niet-beschikbaarheid van vakken na het uitvoeren van zijn bestelling, wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht en wordt de hoeveelheid van zijn bestelling niet in rekening gebracht. In dit geval kan KOA KOA niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die de klant heeft geleden, noch aan enige schade.

5 - Bestellingen

De Klant kan zich abonneren op een van de aanbiedingen die door KOA KOA zijn voorgesteld volgens de tarief die van kracht is op de dag van de bestelling.

De abonnementservice maakt elke maand een doos met creatieve vrijetijdsmiddelen en instructies voor het uitvoeren van 2 handmatige, creatieve en educatieve activiteiten.

Door zijn abonnement te valideren en bevestigen, erkent de klant de huidige algemene verkoopvoorwaarden en verklaart ze te accepteren zonder uitzonderingen of reserves.

Het KOA KOA-bedrijf bevestigt deze bestelling vervolgens door een e-mail te sturen naar de klant op het e-mailadres dat door de klant wordt aangegeven.

In het geval van een fout bij het invoeren van het relevante e-mailadres, of niet-ontvangst van het elektronische orderbevestigingsbericht, kan de verantwoordelijkheid van KOA KOA niet worden ingeschakeld.

In dit geval wordt de verkoop beschouwd als definitief, buiten de annuleringszaken van de bestelling door KOA KOA, met name voor de niet-beschikbaarheid van producten. De klant kan niettemin zijn herroepingsrecht uitoefenen onder de voorwaarden van artikel 15 van deze verkoop- en verkoopvoorwaarden.

In het geval van een tekort of om een ​​andere reden voor het voorkomen van de beschikbaarheid van boxen, behoudt KOA KOA de mogelijkheid om de verzending van de verzending voor een bepaalde periode te schorsen. In dit geval zal KOA KOA de klant zo snel mogelijk door e-mail of post informeren, en dat wordt er niet gedebiteerd van de hoeveelheid van het vak. In dit geval kan KOA KOA niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die de klant heeft geleden, noch aan enige schade.

6 - Abonnementsvoorwaarden

De maandelijkse abonnementsdienst bestaat uit de verzending elke maand van een doos inclusief creatieve vrijetijdsmiddelen en instructies om 2 handmatige activiteiten uit te voeren met creatieve en educatieve doeleinden.

Het abonnement op deze maandelijkse verzendservice kan worden gedaan volgens 2 modaliteiten:
- het abonnement voor een gescheiden duur (3 abonnementsperioden: "abonnement 3 maanden", "abonnement 6 maanden", "abonnement 1 jaar") met betaling in één keer tijdens de bestelling (7)
- het maandelijkse abonnement "zonder betalingen" met betaling elke maand uitsparingen stilzwijgend totdat de klant een term (8) plaatst

Het abonnement op het abonnement dat door KOA KOA is voorgesteld, wordt uitsluitend door de site uitgevoerd.

Om KOA KOA een goed bestuurs- en verzendmanagement in te schakelen, moet de klant een formulier invullen dat zijn persoonlijke gegevens en / of die van de derde oplevert aan wie hij een abonnement wenst te bieden aan het verzending. De klant moet ervoor zorgen dat de nauwkeurigheid en de naleving van de verstrekte informatie aan KOA KOA wordt verifiëren. Dit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele foutieve gegevens of fouten van aanval, met name met betrekking tot het afleveradres.

Het contract tussen de Klant en KOA KOA wordt alleen afgesloten op het moment van ontvangst door de klant van een e-mail van de betalingsbevestiging door KOA KOA, die wordt begrepen dat in het geval van een abonnement met maandelijkse betaling (7), een betalingsincident toerekenbaar is Aan de klant onder een maandelijkse betaling kan de annulering van het exclusieve Harmabonnement van de Klant brengen.

In het geval van een betalingsincident wordt de verzendservice automatisch opgeschort. KOA KOA zal de klant informeren die 1 maand zal hebben om zijn situatie te regulariseren. De door deze schorsing betrokken doos wordt niet verzonden, behalve uitzondering en de klant ontvangt dan die van de volgende maand als de situatie geregulariseerd wordt, het abonnement vervolgens een maand verlengd.

Als het incident binnen één maand niet geregulariseerd wordt, kan KOA KOA, in zijn enige goeddunken, een procedure starten om de volledige betaling van de verschuldigde bedragen te verkrijgen tijdens het opschorten van de levering van de doos tot regularisatie.
Aan het einde van deze periode van één maand en als de betaling niet geregulariseerd is, kan KOA KOA ook, in zijn enige goeddunken, het contract 30 dagen na het verzenden naar de client per aangetekend schrijven met kennisgeving van een formele kennisgeving om te worden voortgezet te beëindigen zonder effect.

In alle gevallen blijft de klant verschuldigd aan KOA KOA van het saldo van de maandelijkse betalingen in het kader van de abonnementsperiode die wordt onderschreven, als een strafclausule indien het contract zo goed is, evenals het geplande --Amove.

7. Het maandelijkse abonnement voor een vaste termijn (« 3 maanden»«6 maanden»of«12 maanden»), met betaling in één keer bij het bestellen

Het abonnement op een abonnement onderschrijft de klant of een derde partij die door de klant is gekozen naar de maandelijkse verzendservice van een doos voor een vaste periode van drie (3) maanden, zes (6) maanden of twaalf (12) maanden (het "abonnement periode").

De klant maakt de betaling in één keer, bij het bestellen, voor de gehele dienst die voor de aangegeven duur wordt aangeboden. Er is geen stilzwijgende vernieuwing voor deze drie (3) aanbiedingen ("abonnement 3 maanden", "abonnement 6 maanden", "abonnement 1 jaar"). Elke abonnementsformule wordt van kracht vanuit het eerste ontvangen vak.

Door een van deze formules te kiezen, verbindt de klant zich voor de duur van de abonnementsperiode die is gekozen op het moment van zijn abonnement. De klant kan niet afmelden vóór zijn termijn, met uitzondering van de redenen die zijn genoemd in het artikel "Afmelden" (9) van deze algemene verkoopvoorwaarden.

8. Het abonnement«zonder betrokkenheid»met maandelijkse debet

Het abonnement wordt vastgesteld voor een minimale duur van één (1) maand en wordt elke maand vernieuwd door stilzwijgende verlenging. De klant kan zijn inschrijving beëindigen aan het einde van een periode van minimum (1) maand.

De klant ontvangt tot de beëindiging van zijn abonnement, een doos met 2 creatieve en educatieve activiteiten. Door aan deze aanbieding te voldoen, onderneemt de klant de betaling elke maand van het aangegeven bedrag tijdens zijn registratie.

De Klant kan zijn abonnement op elk moment beëindigen in overeenstemming met de gedetailleerde regels voor het afmeldingsartikel van deze verkoopvoorwaarden (10).

9. Beëindiging van het abonnement«3 maanden»«6 maanden»«12 maanden»met een heffing in één keer

De Klant heeft geabonneerd op een abonnementsformulier voor zichzelf of voor een derde partij (7), met betaling in één keer, kan de duur van de abonnementsperiode wijzigen. De klant kan niettemin de beëindiging van zijn abonnement aanvragen als hij gedurende meer dan 3 maanden continu afwezig is van het grondgebied, tijdens de abonnementsperiode.

De klant zal KOA KOA uit zijn beslissing moeten voorkomen om zijn abonnement te beëindigen via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging op het volgende adres:
KOA KOA
47 Street Charles NODIER
93310 The Pre Saint Gervais
Frankrijk

Het zal ook een bewijs moeten bijvoegen om vast te stellen dat de bovenstaande voorwaarden van beëindiging is voldaan. Deze brief moet voor de 5e van de maand vóór beëindiging KOA KOA hebben bereikt.

Elke beëindiging met geldig bewijs geeft de terugbetaling door KOA KOA binnen dertig (30) dagen na de datum van de geldige melding, een bedrag in verhouding tot de vooruitgang van het abonnement. De berekening van deze Prorata wordt als volgt uitgevoerd: Prijs van het betaalde abonnement vermenigvuldigd met het aantal resterende vakken om door KOA KOA te worden verzonden, en gedeeld door drie (3) voor het abonnement "3 maanden", zes (6 voor de Abonnement "6 maanden", twaalf (12) voor het abonnement "1 jaar".

10. Beëindiging van het abonnement, met maandelijkse heffing

Het persoonlijke abonnement met maandelijkse betaling is stilzwijgend hernieuwbaar onder de in artikel 8 gedefinieerde voorwaarden.

De klant is vrij om op elk moment een einde te maken aan zijn maandelijkse abonnement "zonder toewijding". Hij kan het uit zijn persoonlijke ruimte doen "Mijn account" gewijd op de website.

Voor deze beëindiging moet echter in aanmerking worden genomen voor de huidige maand, moet de klant deze beëindiging hebben geregistreerd op zijn "Mijn account" persoonlijke spatie vóór de 22e van de maand. Als de klant ervoor kiest om KOA KOA van zijn geregistreerde brief van de brief met ontvangstbevestiging op de hoogte te brengen, zal deze imperatief hebben dat KOA KOA het op 22e van de maand ontving om het in aanmerking te nemen.

Afmelden kan ook het gevolg zijn van het besluit van KOA KOA volgens de bepalingen en voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 17 inzake de deactivering van klantaccount.

11. Tarieven en betaalmethoden

De tarieven die overeenkomen met de verschillende aanbiedingen zijn opgegeven in het abonnementsformulier. De geldige tarieven zijn op elk moment beschikbaar op de website www.kokoa.fr. De reeks van de prijzen op de site zijn onderworpen aan de Franse belasting van de toegevoegde waarde, alles omvat alle belastingen. Elke wijziging van de btw wordt weerspiegeld op de tarieven.
- Voor het abonnement "3 maanden", "6month" en "12 maanden": de verordening zal in één keer plaatsvinden voor de gekozen duur, aan de bestelling. De transactie wordt onmiddellijk in rekening gebracht op de kaart van de klant, na verificatie van de gegevens en de ontvangst van de debetmachtiging van de uitgevende onderneming van de creditcard die door de klant wordt gebruikt. Een wereldwijde factuur is beschikbaar in het gedeelte "Mijn account" van de site.
- Voor het maandelijkse abonnement "zonder toewijding" vindt de verordening van de eerste maand plaats op de bestelling. Vervolgens wordt het abonnement geregeld door maandelijkse incasso over het account van de klant van een maandelijks bedrag aangegeven tijdens de registratie, de 15e van elke maand. Een factuur van elke maand is beschikbaar in het gedeelte "Mijn account" van de site.
Voor zogenaamde "zonder toewijding" behoudt KOA KOA zich het recht voor om zijn tarieven op elk moment te wijzigen. De wijzigingen zijn alleen van toepassing op abonnementen als onderdeel van de verzendservice, die al betaalde en lopende abonnementen worden beïnvloed door tariefwijzigingen.

Om een ​​klant te worden, moet een account worden geopend bij KOA KOA door het online formulier in te vullen. De klant ontvangt vervolgens elektronisch en onverwijld een bevestiging van de aanvaarding van de opdracht waaraan een dematerialiseerde kopie van deze CGV is bevestigd. Bij het uitvoeren van de bestelling verbindt de klant zich ertoe de huidige algemene verkoopvoorwaarden te respecteren door toepassing van artikel 1316-1 van het Burgerlijk Wetboek.

De betalingsmethode wordt gemaakt met een creditcard volgens een beveiligde procedure die door de CIC wordt voorgesteld.

De betaling van de door de klant die de klant moet worden betaald, wordt alleen uitgevoerd door middel van creditcard (blauw, visum, MasterCard) in rechtstreeks betaling of bemonstering, afhankelijk van de specifieke voorwaarden (maandelijkse heffing) die van toepassing zijn op het aanbod van het abonnement (artikel 7 ) of het abonnement met maandelijkse betaling als bedoeld in artikel 8 hierboven.

KOA KOA behoudt zich het recht voor om deze betalingsmethoden te beperken volgens het geografische gebied waarin de klant is gevestigd.

KOA KOA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor frauduleus gebruik van het gebruikte betaalmiddel.

In overeenstemming met de geldende voorschriften worden de bankcoördinaten van de leden niet bijgehouden door KOA KOA.

12. Tarieven en betaling van de maandelijkse box Send Service

Box Maandelijkse verzendkosten zijn die op de site gepresenteerd op het moment van bestelling, alle belastingen inbegrepen. Leveringskosten zijn opgenomen, maar extra afleverkosten kunnen van toepassing zijn, afhankelijk van het geografische gebied van de klant. Deze verzendkosten worden bovendien in rekening gebracht en zullen tijdens de orderbevestiging bij de klant worden gespecificeerd.

13. Levering van producten

Het doos dat alleen wordt verzonden, dekt alleen het geografische gebied dat is bepaald in het artikel "Geografisch gebied", dat wil zeggen alleen in de volgende toestanden: Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk.

De levertijden die op de site zijn aangegeven, zijn indicatieve deadlines, die overeenkomen met de middelen van het middelen van de bezorging en de bezorging waargenomen.

KOA KOA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van een vertraging van routering.

14. LEVERING - BOX SENDING SERVICE

De producten worden via de carrier aan de klant afgeleverd geselecteerd door KOA KOA.

Voor elk abonnement ingeschreven vóór de vijfentwintig (25) van de maand worden klanten van de huidige maand producten geleverd. Voor elk abonnement dat is ingeschreven na de vijfentwintig (25) van de maand, worden klanten van de volgende maand producten geleverd.

KOA KOA zal zijn best inspannen om ervoor te zorgen dat leveringen als onderdeel van een abonnement door de klanten vóór de vijftien (15) van elke maand deze periode niet van toepassing is op mogelijke leveringen buiten metropolitan Frankrijk.

Boxen worden elke maand aan klanten geleverd op het adres in het informatieformulier "Mijn account" ingevuld door de klant bij het registreren. In het geval van een adreswijziging, is het aan de klant om hem minstens vijftien dagen vóór het begin van de betreffende maand op de hoogte te stellen door zijn contactgegevens op het intelligentievorm "Mijn account" aan te passen. KOA KOA kan zijn verantwoordelijkheid voor aflevering van vertragingen en de gevolgen die kunnen resulteren.

15. Rechten en ontwenningsadermijnen

In overeenstemming met de toepasselijke teksten die van kracht zijn aan de consumentencode en binnen de verkoop van de afstandsbediening, heeft de klant een herroepingsperiode van zeven (7) frankdagen.

Als onderdeel van de doos Sending Service begint deze vertraging uit de orderbevestiging door KOA KOA te rennen. De intrekkingsmelding wordt door aangetekend verzonden met bevestiging van ontvangst verzonden naar KOA KOA op het adres vermeld in artikel 1 van deze verkoopvoorwaarden.

Deze periode loopt van de ontvangst van de bestelling. Het product of de producten moeten worden geretourneerd in hun verpakking en initiële verpakkingen. Eventuele onvolledige, beschadigde, beschadigde product en / of verpakking zal zijn verslechterd, worden niet hervat of geruild of terugbetaald. Indien van toepassing, zal KOA KOA de klant vergoeden die binnen de periode de uitoefening van zijn herroepingsrecht binnen dertig (30) dagen na maximaal dagen na ontvangst van de informatiemelding heeft meegedeeld. Het account van de klant wordt uitgerust in het opgeladen bedrag.

16. Abonnement op de nieuwsbrief

Door deze algemene verkoopvoorwaarden te accepteren bij het inschrijven van een van de abonnement of bestelformules op de site, machtigt de klant KOA KOA om hem e-mails naar het adres te sturen dat hij tijdens zijn abonnement of bestelling heeft ingevuld. Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk via de ruimte "Mijn account".

17. Het klantaccount uitschakelen

Niet-naleving door de Klant met de verplichtingen die onder deze Algemene Voorwaarden zijn geabonneerd, eventuele incidenten van betaling van de prijs van een bestelling, alle kwestie van onjuiste informatie aan het creëren van de rekening of handelingen die waarschijnlijk de belangen van het KOA KOA-bedrijf beïnvloeden , kan leiden tot de opschorting van de toegang tot de diensten die op de site worden aangeboden of, afhankelijk van de ernst van de handelingen, om het abonnement en het account van het lid zonder schadelijke en interesse te beëindigen.

Het bedrijf behoudt zich ook het recht voor om te weigeren om te contracteren met een klant die is uitgesloten of gesanctioneerd voor dergelijke acties, inclusief eerdere bestellingen, zelfs als het een nieuw account gebruikt.

18. Bewijs en handtekening

De klant moet de beveiliging van zijn online transacties behouden, bijvoorbeeld door niet te communiceren met iemand zijn identificator en / of wachtwoord. KOA KOA kan niet verantwoordelijk zijn voor het bekendmaken van klantinformatie aan een persoon die zijn identificeerder en / of wachtwoord heeft gebruikt.

Als zodanig zal het gebruik van de identificator en / of het wachtwoord van de klant bewijs zijn van zijn identiteit en de betaling, validatie en of wijziging van de bestelling en de bijbehorende bedragen. KOA KOA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het frauduleuze gebruik van deze informatie.

Het aanbieden van het creditcardnummer en de bevestiging van de bestelling zal het bewijs van de aanvaarding van de genoemde volgorde vaudden en zal de bedragen plukken van de bedragen die door de aanval van de producten op de bestelling verschijnen.

De Klant erkent de geldigheid en de bewijskracht van elektronische uitwisselingen en opnames door KOA KOA en geeft toe dat deze elementen dezelfde overtuigende kracht ontvangen die een geschreven ondertekende handgeschreven onder wet nr. 2000-230 van 13 maart 2000 de wet van bewijs van informatie aanpassen aan informatie technologieën en op de elektronische handtekening.

19. Naleving van producten en aansprakelijkheid

De klant wordt geïnformeerd dat KOA KOA op elk moment het assortiment van zijn voorgestelde producten op de verkoop op haar website kan wijzigen, onverminderd de bestellingen die door de klant zijn geplaatst. In sommige gevallen zijn de activiteiten niet bekend bij de klant op het moment van bestelling. De klant heeft alle kennis en accepteer de kenmerken van deze service volledig.

Het is uitdrukkelijk aangericht dat de activiteiten dubbel pedagogisch en leuk zijn, ze zijn bedoeld voor kinderen van 5 jaar, en dat ze in alle gevallen het toezicht en de hulp van een volwassene nodig hebben.

De klant is uitdrukkelijk geïnformeerd dat KOA KOA niet de fabrikant is van de ingediende producten als onderdeel van de doos die diensten in de Betekenis van L98-389 van 19 mei 1998 is verzenden inzake de verantwoordelijkheid van defecte producten.

Ook, in geval van schade veroorzaakt aan een persoon of eigendom door een defect van het product, kan alleen de verantwoordelijkheid van de fabrikant van het product door de klant worden gezocht. De producten die KOA KOA diffundeert, volgen het garantieregime van de fabrikant.

Het feit dat de Klant een claim uit te geven, wordt hem niet misleid door enige betalingsverplichtingen.

De foto's van de producten hebben alleen een indicatieve rol, ze presenteren geen contractuele aard en kunnen de verantwoordelijkheid van KOA KOA niet inschakelen.

20. Overmacht

KOA KOA kan niet worden beschouwd als het plegen van zijn verantwoordelijkheid voor de totale of gedeeltelijke contractuele niet-prestaties die een overmachtsevenement zouden veroorzaken, onafhankelijk van onze wil.

21. Intellectuele eigendom

Alle elementen gereproduceerd op de site www.kokoa.fr en vooral maar niet uitsluitend de teksten, opmerkingen, werken, illustraties, afbeeldingen en merken zijn beschermd onder de intellectuele eigendom. Elke totale of gedeeltelijke reproductie van de elementen die toegankelijk zijn op de site of de site, zonder de voorafgaande toestemming van de eigenaar van de site, is ten strengste verboden.

22. Informatie en vrijheden

De informatie en gegevens van de klant in de vragenlijst op het moment van registratie zijn nodig voor de juiste verwerking van zijn bestelling en kunnen worden doorgegeven aan de bedrijven die bijdragen aan deze relaties zoals die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de diensten en bestellingen hun management, uitvoering, levering, verwerking en betaling.

Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor beveiligingsdoeleinden om te voldoen aan de juridische en regelgevingsverplichtingen en om KOA KOA in staat te stellen de aangeboden diensten en de aangesproken informatie te verbeteren en te personaliseren.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving die van kracht is, heeft de Klant de rechten van oppositie, rechten van toegangs- en rectificatierechten en het verwijderen van persoonlijke gegevens met betrekking tot hem.

De Klant kan gewijzigd, voltooid, verduidelijkt of gewist of de informatie betreffende deze, die onjuist, verouderd of onvolledig of wiens inzameling of gebruik zijn, de communicatie verboden is.

Hiervoor is het genoeg voor de gebruiker om het verzoek online te maken door een e-mail te sturen naar sos@koakoa.fr of per e-mail naar het volgende adres: KOA KOA 47 RUE CHARLES NOER 93310 De weide Saint Gervais, met vermelding van zijn naam, voornaam en zijn postadres.

23. Verantwoordelijkheid

KOA KOA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of / of materieel letsel dat kan voortvloeien uit het gebruik van de producten in de verzenddoos, die worden gebruikt onder de enige verantwoordelijkheid van de klant..

De informatie die de klant toestaat om zichzelf te identificeren, zoals de identificator en het wachtwoord, zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Deze informatie kan alleen worden gewijzigd door het initiatief van de klant of www.koakoa.fr, met name voor het vergeten van het wachtwoord.

De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik van zijn identificatie-elementen, hij is verplicht om ze geheim te houden. Elke openbaarmaking van zijn kant kan niet worden verweten op www.kokoa.fr.
Elke bestelling gemaakt met behulp van de login en het wachtwoord van de klant wordt geacht door de klant te worden aangenomen. KOA KOA kan niet in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de schade veroorzaakt door de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke en vertrouwelijke gegevens door de abonnee en daarmee het gebruik van dergelijke gegevens door een derde partij.

KOA KOA zal in ieder geval in staat zijn om zijn aansprakelijkheid te zien die is gezocht naar enige schade, inclusief het gebruik van de ingeschreven diensten, een aanval op reputatie, het beeld of een verlies van gegevens die kunnen ontstaan ​​uit het gebruik van aangeboden diensten door www.kokoa.fr.

24. Back-upclausule

Als een of meer bepalingen van de huidige algemene verkoopvoorwaarden ongeldig zijn verklaard op grond van een wet of regelgeving of een definitieve rechtsbesluit, zouden de andere bepalingen kracht en omvang houden.

25. Continuïteit en overdracht van rechten en verplichtingen

De contracten tussen de klant en het KOA KOA-bedrijf en / of zijn opvolgers en gunstignen hebben verplichte kracht tussen de partijen. In het geval van een totale of gedeeltelijke toewijzing van de activiteit van KOA KOA, de contracten die de klant en het KOA KOA-bedrijf en / of opvolgers binden en de rechthebbenden de verplichte kracht tussen de partijen behouden. De contracten van KOA KOA kunnen niet door de klant worden toegewezen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De contracten, rechten en plichten van KOA KOA kunnen op elk moment worden toegewezen of overgedragen zonder voorafgaande toestemming van de klant.

26. Reclame op de site

KOA KOA kan op elk moment vrijstaan ​​om reclame op de site te plaatsen en heeft de volledige keuzevrijheid met betrekking tot de dispositie van deze advertenties, adverteerders en de visualisatie van deze advertenties.

27. Wijzigingen in algemene verkoopvoorwaarden

KOA KOA behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen en bij te werken. In geval van wijziging zal het worden toegepast op elke bestelling de algemene verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op de dag van de bestelling. De klant wordt uitgenodigd om regelmatig de algemene verkoopvoorwaarden van de site te raadplegen.

28. nietigheid van een clausule van de algemene verkoopvoorwaarden

Als een of meer bepalingen van de huidige algemene verkoopvoorwaarden worden gehouden voor ongeldig in toepassing van een wet of geannuleerd, zullen de andere bepalingen al hun kracht en reikwijdte behouden.

29. Toepasselijk recht

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn afhankelijk van het Franse recht dat onafhankelijk van het land van verblijf van de klant en de plaats van conclusie van het contract is gelden. De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake de internationale verkoop van goederen wordt uitdrukkelijk afgedankt. De klant erkent dat geautomatiseerde communicatie en registers van de site door de partijen worden overwogen als bewijs van handel, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen, tenzij anders bewijsmateriaal.

30. Attributieve jurisdictie-clausule

Elk geschil met betrekking tot het bestaan, interpretatie, uitvoering of beëindiging van het contract tussen de partijen, zal van de exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken zijn.

Dutch